Milloin vanhuuseläkkeelle

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan, kun olet täyttänyt alimman eläkeikäsi. Jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikä, joka määräytyy syntymävuoden mukaan.

Alin vanhuuseläkeikä:


Syntymävuosi         Eläkeikä

1954 ja sitä ennen  63 v

1955                       63 v 3 kk
1956                       63 v 6 kk
1957                       63 v 9 kk
1958                       64 v
1959                       64 v 3 kk
1960                       64 v 6 kk
1961                       64 v 9 kk
1962–1964             65 v


Kuvituskuva: eläkeläisnainen lukee kirjaa kesällä puutarhassa

Vanhuuseläkkeen hakeminen

sisältökuva

Hoida eläkeasiasi verkossa

Eläkepalvelussa voit mm.
 • Katsoa arvion vanhuuseläkkeen määrästä.
 • Tarkistaa työeläkeotteesi.
 • Hakea vanhuuseläkettä.
 • Valita käyttöösi paperittoman palvelun käyttöösi ja tarkistaa asiakirjasi sähköisesti eläkepalvelusta.
 • Eläkkeensaajana tulostaa eläketodistuksen, ilmoittaa eläkkeen maksamiseen vaikuttavista muutoksista ja tilata uuden eläkekortin.

Vanhuuseläkkeen alkaminen

Vanhuuseläkkeesi voi alkaa alimman eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.  Eläkettä kannattaa hakea noin paria viikkoa ennen eläkkeen alkamista.

Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää, että työsuhteesi päättyy. Ilmoita työnantajallesi ajoissa eläkkeelle siirtymisestäsi ja irtisano työsuhteesi normaalia irtisanomisaikaa noudattaen. Mikäli jäät vanhuuseläkkeelle vasta ylimmässä eläkeiässä, vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä työsuhteen päättymistä.

Yrittäjätoiminnan ei tarvitse päättyä vanhuuseläkkeen alkaessa. Yrittäjä voi jatkaa vanhuuseläkkeen rinnalla yrittäjätoimintaa rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta ja vakuutusmaksuja. Yrittäjä voi myös halutessaan ottaa eläkkeen rinnalle vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin hänelle karttuu työskentelystä lisää eläkettä. 

Mitä pidempään työskentelet, sitä suuremman eläkkeen itsellesi kerrytät. Eläkettä kertyykin aina ylimpään eläkeikään saakka, joka on:
 • 68 vuotta 1957 ja sitä ennen syntyneillä
 • 69 vuotta 1958 – 1961 syntyneillä
 • 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Vanhuuseläkkeelle eri elämäntilanteissa

Kuva: kysymysmerkki
Työttömän vanhuuseläke
Työttömänä saat toimeentulosi työttömyysturvasta.  Jos kuulut työttömyyskassaan, voit saada ansiopäivärahaa kassasta. Jos et kuulu kassaan, voit saada peruspäivärahaa Kelasta. Jos sinulle ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, voit saada työmarkkinatukea Kelasta. Työttömyysturvaa maksetaan enintään 65 vuoden saakka, jonka jälkeen voit saada työttömyysturvaa ainoastaan lomautuksen ajalta.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan maksimissaan 500 päivää. Työntekijä voi kuitenkin saada lisäksi työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä, mikäli:
 • on ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta edeltävän 20 vuoden aikana,
 • vuonna 1955–1956 syntynyt täyttää 60 vuotta ennen kuin on saanut 500 enimmäispäivän ajan työttömyyspäivärahaa tai
 • vuonna 1957 ja sen jälkeen täyttää 61 vuotta ennen kuin on saanut 500 enimmäispäivän ajan työttömyyspäivärahaa.
Oikeutesi työttömyyspäivärahaan sekä työttömyyspäivärahan määrän voit tarkistaa työttömyyskassastasi. Tietoa työttömyysturvasta saat myös Kelasta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä.

Eläkettä työttömyyspäiväraha kartuttaa alimpaan eläkeikään saakka.

Työttömän työntekijän oikeus vanhuuseläkkeeseen

Voit saada vanhuuseläkkeen 62 vuoden iästä alkaen, jos olet tuolloin työttömyyspäivärahan lisäpäivillä ja olet syntynyt ennen vuotta 1958. Eläke alkaa aikaisintaan 500 päivän enimmäisajan täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, vaikka 62-vuotispäiväsi olisi aikaisempi. Vanhuuseläkkeenä maksetaan karttuneen eläkkeen määrä ilman varhennusvähennystä.

Jos täytät alimman eläkeikäsi työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluessa, voit joko ottaa vanhuuseläkkeen alimmassa eläkeiässäsi tai jatkaa työttömyyspäivärahalla vaikkapa aina 65 vuoden ikään saakka ja hakea vanhuuseläkkeen vasta tällöin.

Jos sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, voit hakea vanhuuseläkkeen alimmassa eläkeiässäsi.

Työttömän yrittäjän oikeus vanhuuseläkkeeseen

Yrittäjä voi jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan täytettyään alimman eläkeikänsä. Yrittäjillä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin eikä siksi myöskään mahdollista jäädä lisäpäivien perusteella eläkkeelle ennen alimman eläkeiän täyttämistä.
Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi
Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä ei tarvitse erikseen hakea vaan se muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkkeeksi muuttumisen ajankohta riippuu siitä, milloin työkyvyttömyyseläkkeesi on myönnetty: 
 • alimmassa eläkeiässäsi, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2017 tai myöhemmin
 • 63-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuosina 2006 – 2016
 • 65-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut jo vuonna 2005 tai aiemmin.
Mikäli olet työskennellyt eläkkeen rinnalla, siitä karttunutta eläkettä tulee hakea erikseen. Jos työskentelysi on päättynyt, voit tehdä hakemuksen, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työ vielä jatkuu, voit hakea eläkkeen maksuun työn päätyttyä. Eläkkeen aikana tehdystä työstä on kertynyt lisää eläkettä vuodesta 2005 alkaen. Eläkettä karttuu aina ylimpään eläkeikään saakka.
Vanhuuseläke osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen
Jos olet osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, voit siirtyä vanhuuseläkkeelle kun täytät alimman vanhuuseläkeikäsi. Työskentelyn tulee päättyä, yrittäjätoiminta sen sijaan voi jatkua, mutta YEL-vakuuttamisvelvollisuus päättyy. Vanhuuseläkettä tulee erikseen hakea.
Vapaaehtoinen lisäeläke ja vanhuuseläkkeelle jääminen
Lakisääteistä eläketurvaa voi täydentää joko itse tai työnantajan ottamalla vapaaehtoisella lisäeläkkeellä.

Työnantajan ottamassa lisäeläkkeessä voi alennettu eläkeikä, joka oikeuttaa myös lakisääteisen vanhuuseläkkeen saamiseen alennetussa eläkeiässä. Näissä tilanteissa saat eläkearvion työeläkkeesi määrästä Elon eläkeneuvonnasta ja voit hakea vanhuuseläkettä lomakkeella.

Lisätietoa vapaaehtoisesta lisäeläkkeestä saat siitä yhtiöstä, mistä lisäeläke on otettu tai työnantajaltasi.
Kansaneläkelain mukainen vanhuuseläke ja vanhuuseläkkeelle jääminen

Kelan vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 65-vuotiaana. Lue lisää Kelan vanhuuseläkkeestä >

Varhennetun kansaneläkkeen ikäraja on 63 vuotta. Ikäraja nousee 64 vuoteen vuosina 1958–1961 syntyneillä. Varhennettu kansaneläke pienentää pysyvästi eläkkeen määrää. Eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, joka on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhennat sitä. Jos haet kansaneläkkeen vasta 65-vuotiaana, varhennusvähennystä ei tehdä. Lue lisää Kelan varhennetusta vanhuuseläkkeestä >

Ikääntynyt pitkäaikaistyötön voi saada Kelasta vanhuuseläkettä lisäpäivien perusteella 62-vuotiaana, jos on syntynyt vuonna 1957 tai sitä ennen ja 64-vuotiaana, jos on syntynyt vuosina 1958–1961. Lue lisää Kelan vanhuuseläkkeestä pitkäaikaistyöttömille >

 
Mikäli haet samaan aikaan sekä työeläkkeen että kansaneläkkeen mukaista vanhuuseläkettä, voit hakea eläkettä yhdellä hakemuksella Elon eläkepalvelussa.

Ajankohtaista

Graafinen kalenteri. Teksti: vanhuuseläkkeelle vuonna 2019

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVoit hoitaa verkossa eläke- ja kuntoutusasiasi aina, kun sinulle sopii. Tavoitat meidät myös numerosta 020 694 726 arkisin klo 8–16.30.

Hoida eläke- ja etuusasiat verkossa www.elo.fi/elakepalvelu

+ Kattavat sähköiset palvelut 24/7

+ Käyttö helppoa ja turvallista

+ Eläkepäätös jopa 40 % nopeammin

+ Sähköiset asiakirjat

+ Chat käytössä arkisin

 

Lue lisää eläkepalvelusta ja miten hakeminen etenee >

Siirry eläkepalveluun >