Jumplink

Företagarens näringsunderstöd hjälper till att fortsätta företagsverksamheten

/ Artikel

Om företagarens arbetsförmåga försämras kan han eller hon skaffa arbetsredskap eller hjälpmedel med hjälp av näringsunderstöd. Näringsunderstöd kan även fås för inköp som är kopplade till grundandet av ett nytt företag. 

Syftet med näringsunderstödet är att försäkra att företagaren får sin inkomst som företagare eller egenföretagare oberoende av en sjukdom eller skada. Stödet kan ansökas för att grunda, utveckla eller fortsätta ett företag. För en företagare som redan driver företagsverksamhet innebär näringsunderstödet vanligtvis ekonomiskt stöd för inköp av arbetsredskap eller hjälpmedel som underlättar arbetet.

– En företagare inom byggnadsbranschen som lider av ryggbesvär kan till exempel skaffa en kran för att göra det lättare att lyfta varor. Även ett höjbart bord för arbete som kräver mycket sittande eller ett bilsäte som stödjer ryggen för en företagare inom transportbranschen är bra exempel på hjälpmedel som kan skaffas med näringsunderstöd, berättar Elos rehabiliteringschef Anna-Leena Jundell.

Näringsunderstöd ansöks
som en del av yrkesinriktad rehabilitering eller arbetspensionsrehabilitering för företagare. Syftet med rehabiliteringen är att minska risken för invalidpension. För en företagare är yrkesinriktad rehabilitering vanligtvis arbetsprövning på det egna företaget. Näringsunderstöd kan också fås vid sidan av arbetsprövningen.

Arbetscoachen hjälper till att utarbeta en rehabiliteringsplan

En företagare kan länge knoga på i dåligt skick. Företagaren är ofta en oersättlig del av sitt eget företag, och att hitta en vikarie kan vara svårt. Jundell uppmuntrar emellertid företagarna att söka sig till yrkesinriktad rehabilitering i ett så tidigt skede som möjligt.

– En företagare har samma rätt till yrkesinriktad rehabilitering som en arbetstagare. Även en liten förändring i arbetet kan visa sig vara en betydande faktor för att arbetsförmågan ska bevaras och för att företagsverksamheten ska fortsätta.

När en företagare ansöker om yrkesinriktad rehabilitering hos Elo hänvisas han eller hon ofta först till en arbetscoach. Arbetscoachen hjälper till att utreda med hurudana hjälpmedel arbetet kan underlättas så att företagsverksamheten kan fortsätta. Man behöver alltså inte ansöka om näringsunderstöd med en färdig plan.

– I många fall hjälper det att man får reflektera över sin egen situation med en utomstående coach. När företagarens arbetsförmåga försämras och han eller hon söker sig till yrkesinriktad rehabilitering, utreder man alltid i första hand om det finns en möjlighet att fortsätta i det egna företaget, berättar Jundell.

Företagare, så här ansöker du om näringsunderstöd

1. Sök dig till yrkesinriktad rehabilitering i god tid när du märker att din arbetsförmåga har försämrats. Diskutera alltid rehabiliteringen först men din egen företagshälsovård eller med annan hälsovårdspersonal, och be om ett B-läkarutlåtande för att kunna lämna in en ansökan.

2. När du har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering, får du stöd av en sakkunnig arbetscoach via Elo. Coachen hjälper dig att fundera över med hurudana hjälpmedel eller -utrustning du kunde underlätta ditt arbete så att det vore möjligt att fortsätta företagsverksamheten.

3. Hjälpmedlen som finansieras med näringsunderstöd ska på något sätt vara kopplade till din begränsade arbetsförmåga. Stödets belopp beror på behovet och situationen, och baserar sig alltid på individuell bedömning. Om du söker ett större redskap, kräver detta ofta även egen finansiering.

4. Du kan även få näringsunderstöd för företagets startkostnader. Sådana är till exempel utgifter för nödvändiga arbetsredskap, maskiner eller apparater, eller utgifter som orsakas av ändringsarbeten i affärslokalen för att anpassa den enligt hälsotillståndet.

Läs med om Elos yrkesinriktade rehabilitering för företagare >

 

Sök efter artiklar och nyheter