Mitä on työkykyjohtaminen?

Työkykyjohtaminen on ennakoivaa, tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jolla työpaikat edistävät työntekijöiden työkykyä ja esimiesten valmiuksia johtaa työtä.

Konkreettisesti työkykyjohtamisen vaikutukset näkyvät sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksissa sekä yrityksen tuottavuudessa.

Elon palvelut helpottavat tiedolla johtamista ja auttavat yritystäsi tekemään vaikuttavia toimenpiteitä.

Kuvituskuva: Nuori nainen taluttaa polkupyörää pyöräilykypärä päässä kaupungissa

Työhyvinvointia ja tulosta työkykyjohtamisella 

Näin organisoit työkykyjohtamisen

Työkykyjohtamisella edistetään sujuvaa työtä sekä työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja työturvallisuutta. Se tarkoittaa hyvää arkijohtamista, jossa suorituksen johtamisen lisäksi osataan ottaa työkykyasiat puheeksi ennakoivasti ja hyödyntää kumppaneiden, kuten työterveyshuollon ja Elon, asiantuntemusta.

Työkyky on parhaimmillaan sitä, että työntekijä onnistuu saavuttamaan työssään sille asetetut tavoitteet. Työnantajan kannattaa panostaa työn ja työolojen kehittämiseen, työyhteisön toimivuuteen sekä hyvään esimiestyöhön, jotka mahdollistavat työssä onnistumisen.

Työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat aina organisaation johdon vastuulla. Yhteistyön sujuvuus varmistetaan yrityksen sisällä määritellyillä selkeillä rooleilla ja vastuiden jakamisella. Esimerkiksi esimiehen tulee olla selvillä, mikä on hänen vastuunsa työkykyjohtamisessa. Samoin vastuita voidaan määritellä johdolle, HR:lle, palkkahallinnolle, työsuojeluorganisaatiolle, henkilöstön edustajille jne.

Työkykyjohtamisen onnistuminen parantaa yrityksesi tulosta. Hyvä työkykyjohtaminen auttaa pienentämään kustannuksia, jotka aiheutuvat työntekijöiden sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja työtapaturmista. Tulokseen vaikuttavat myös mm. työyhteisön ilmapiirin kehitys ja esimiestyön laatu, vaikka ne eivät näykään yhtä selkeästi euroina yrityksen tuloksessa.

Työkykyjohtamisen palvelut

Tarjoamme kaikenkokoisille ja eri kasvuvaiheissa oleville yrityksille kartoitustyökaluja, koulutuksia, ammatillista kuntoutusta ja asiantuntijatukea.

Työkalut yrityksesi käyttöön

Ikoni: kiintoavainOta käyttöösi tutkittuun tietoon perustuvia työkaluja hyvän arkijohtamisen tueksi. Työkalujemme avulla pystyt johtamaan yrityksesi työkykyasioita tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työkalut auttavat yritystäsi työkykyriskien kartoittamisessa, työskentelyilmapiirin kehityksen arvioimisessa, varhaisen tuen mallin rakentamisessa, kehittämistarpeiden määrittelyssä ja hankesuunnitelmien rakentamisessa ja toteuttamisessa.

Työkykyjohtamisen valmennukset

ikoni: koulutusElon jatkuvasti päivittyvä työkykyjohtamisen valmennusten valikoima rakentuu ajankohtaisista työelämäteemoista ja asiakkaiden toivomista aiheista. Asiakkaillemme maksuttomat valmennukset tarjoavat tietoa ja työkaluja mm. esimiestyön haastaviin tilanteisiin, työntekijän varhaiseen tukeen ja valmentavaan johtamiseen.

Asiantuntijatuki

kuvitus: palaperin palaPaikalliset työkykyjohtamisen palveluidemme asiantuntijat ovat yritysjohdon kumppaneita työkykyjohtamisen kehittämisessä ja henkilöriskien hallinnassa eri puolilla Suomea. Asiakkaitamme palvelee lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen erikoistunut pk-palvelu. Työkykyjohtamisen asiantuntijamme tavoitat parhaiten sähköpostiosoitteesta tyokykyjohtaminen@elo.fi, johon voit halutessasi jättää myös soittopyynnön.

Työkykyjohtamisen uutiskirje

kuvitus: uutiskirje @-merkkiTyökykyjohtamisen uutiskirjeessä jaamme tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä työkykyjohtamisen kehittämiseen. Kerromme asiakkaidemme kokemuksista sekä ajankohtaisista työkykyjohtamisen palveluistamme. Uutiskirje ilmestyy noin joka toinen kuukausi.

Työhyvinvoinnin artikkelit

Työhyvinvoinnin artikkeleistamme löydät myös hyödyllistä lisätietoa aiheesta. Artikkelit olemme jakaneet seuraaviin teemoihin: johtaminen&esimiestyö, osaaminen, työ&työyhteisö ja työkyky.

Ammatillinen kuntoutus

Kuvitus: eläkkeet ja kuntoutus -osion ikoniAmmatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea työntekijän työelämässä pysymistä sairaudesta huolimatta. Työntekijän työkyvyn oikea-aikaisesta tukemisesta hyötyy paitsi työntekijä, myös työnantaja ja koko työeläkejärjestelmä.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

  • asiakkaiden uutiskirjeen
  • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
  • tilitoimistojen uutiskirjeen.

     

Lue lisää ja tilaa >