Jumplink

Tillgänglighetsutlåtande

Arbetspensionsbolaget Elos webbplats och webbtjänster omfattas av EU:s direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (tillgänglighetsdirektivet), vars mål är att var och en ska kunna agera fullvärdigt i ett digitalt samhälle och att skapa enhetliga krav på tillgänglighet.

Vi vill ytterligare förbättra våra webbtjänsters användbarhet och göra dem så tydliga och förståeliga som möjligt för att kunna ge alla slags användare goda webbupplevelser i alla situationer oberoende av olika funktionsnedsättningar.

De arbeten som avser att förbättra tillgängligheten och användbarheten pågår som bäst. Vi tar gärna emot förbättringsförslag, iakttagelser och frågor. Du kan skicka dina kommentarer på nedan stående blankett.