Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Tillgänglighetsutlåtande för Elos webbtjänster

De digitala tjänster som Elo tillhandahåller omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.  Det här tillgänglighetsutlåtandet har upprättats den 21 september 2020 och gäller Elos webbplats www.elo.fi samt de webbtjänster som tillhandahålls för företags- och privatkunder för skötseln av arbetspensionsförsäkringar och pensionsärenden.

Utlåtandet av de digitala tjänsternas tillgänglighet grundar sig på ett expertutlåtande, på testning som utförts med ett testningsprogram samt på självutvärdering.

Elos öppna webbplats www.elo.fi

Webbplatsen uppfyller i huvudsak de kritiska tillgänglighetskraven på nivå A och AA.

1. Brister som gäller åskådligheten

  • Tjänsten innehåller bilder för vilka det saknas en textmotsvarighet.
  • I tjänsten finns textområden och blankettinmatningsfält, vilka inte har någon förklaring för assisterande teknik.

2. Brister som gäller hanterbarheten

  • Samma länktext används för att hänvisa till flera olika objekt.
  • I tjänsten finns oklara länktexter samt bildlänkar som inte klart anger vart man förflyttar sig då länken aktiveras.

3. Brister som gäller förståelsen

  • Största delen av pdf-filerna i tjänsten är maskinläsbara. En del av pdf-filerna saknar emellertid identifierare för assisterande teknik.

Elos webbtjänst för försäkringskunder

De avsnitt i Elos webbtjänst för företagskunder som är avsedd för skötseln och anskaffande av lagstadgad arbetspensionsförsäkring uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven på nivå A och AA. 

Tjänstens mervärdestjänster som bl.a. ansluter sig till olika rapporter och den offentliga förvaltningsuppgiften omfattas inte av webbtillgänglighetslagstiftningen och kan innehålla icke-tillgängligt innehåll.  

Elos webbtjänst för privatkunder

Tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven på nivån A och AA.

Tilläggstjänster som förbättrar tillgängligheten

Försäkrings- och pensionsrådgivning på teckenspråk
Elo erbjuder försäkrings- och pensionsrådgivning på teckenspråk med hjälp av applikationen Chabla (www.chabla.me)

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Växeln 0 295 016 000