Jumplink

Så här fungerar den papperslösa tjänsten

Sluta mappa och låt oss arkivera dina försäkringsdokument. De hålls i gott förvar, i god ordning och kräver inget hyllutrymme!

I ett nötskal

  • Elo skickar dina försäkringsdokument, t.ex. försäkringsbrev och fakturor till Elos webbtjänsten.
  • Även kopior av fakturorna på försäkringsavgifterna lagras i Elos webbtjänst. Den papperslösa tjänsten inverkar inte på hur fakturorna sänds, utan du får dem antingen elektroniskt eller på papper per post.
  • Du loggar in i Elos webbtjänsten med din personliga Elos kod eller med dina bankkoder.
  • Dokumenten finns i webbtjänsten i PDF-format eller i form av elektronisk data.
  • Du får ett meddelande per e-post om nya dokument

Försäkringsbrev och beslut förvaras i webbtjänsten i fem år. Efter att försäkringen upphört finns dokumenten tillgängliga i webbtjänsten för innevarande och föregående år. Om din försäkring har upphört tidigare än under innevarande eller föregående år, får du vid behov en kopia av dokumenten från Elos kundservice.

Då du väljer den papperslösa tjänsten skickar Elo även eventuella pensions- och rehabiliteringsdokument, t.ex. pensions- och rehabiliteringsbeslut samt kundbrev elektroniskt till Elos pensionstjänst. Du får ett textmeddelande när ett nyt beslut eller ett annat dokument lagras i pensionstjänsten.
 

Meddelandena är oskyddade

Vi skickar ett e-postmeddelande när du fått nya försäkringsdokument eller -meddelanden via tjänsten.
De innehåller inte specificerade försäkringsuppgifter, men berättar om att du har en kundrelation med Elo och vilka försäkringar du har.

Uppgifterna omfattas av försäkringshemligheten. E-postmeddelandena mellan dig och Elo skickas i det öppna nätet. Då du godkänner den papperslösa tjänsten, godkänner du samtidigt att Elo skickar dig dessa uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten via e-post.

Håll din e-post uppdaterad!

Säkerställ att den e-postadress som du gett för meddelanden är rätt och att det finns rum i din e-postlåda för de meddelanden som Elo skickar.

Om vi ser att e-postmeddelandet inte har nått fram, skickar vi en anmärkning per brev. Vi skickar också eventuella påminnelsefakturor per brev.

Språk och tidsfrister

Elos webbtjänst fungerar på finska, svenska och engelska.

Olika tidsfrister som ansluter sig till försäkringar, t.ex. tiden för sökande av ändring, börjar tre dagar efter att dokumentet har publicerats i webbtjänsten.