Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

TyEL-vakuuttaminen

Tarvitset TyEL-vakuutuksen, kun palkkaat työntekijän. TyEL-vakuutus antaa työntekijälle turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta sekä mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen.

Työnantajana vastuullasi on työntekijöiden eläketurvan järjestäminen ottamalla TyEL-vakuutuksen sekä työntekijöiden ansioiden ilmoittaminen tulorekisteriin. Nämä velvollisuudet koskevat niin yrityksiä, yhteisöjä kuin kotitalouksia riippumatta siitä, ovatko he pysyviä vai tilapäisiä työnantajia.

TyEL on lyhenne työntekijän eläkelaista. TyEL-vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen, kun työntekijä on tietyn ikäinen ja saa palkkaa vähintään 68,57 euroa kuukaudessa vuonna 2024.

TyEL-vakuutus on otettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksun jälkeen, ennen kuin ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin, pääsäännön mukaan 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Ota TyEL-vakuutus mahdollisimman pian ensimmäisen työntekijän palkkaamisen jälkeen.

Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa?

Elon palkkalaskuri  helpottaa työntekijän palkkaamisen kokonaiskulujen arviointia. Laskuri kertoo syöttämäsi palkkatiedon ja työntekijän iän perusteella arvion TyEL-maksun ja palkan muiden sivukulujen määrästä. Voit käyttää laskuria niin pohtiessasi ensimmäisen työntekijän palkkaamista kuin nykyisen työntekijäsi palkankorotuksen vaikutuksia.

Työnantajan muut lakisääteiset vakuutukset

Työnantajana tarvitset TyEL-vakuutuksen lisäksi seuraavat työntekijää koskevat lakisääteiset vakuutukset:

  • työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
  • ryhmähenkivakuutus sekä
  • työttömyysvakuutus.

Edellisten vakuutusmaksujen  lisäksi maksat työnantajana työntekijän sairausvakuutusmaksut verottajalle.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen saat vakuutuskumppaneidemme kautta:

Työttömyysvakuutuksen saat Työllisyysrahastosta.

TyEL-vakuutus tuo työntekijälle eläketurvaa

TyEL-vakuutuksella tuot työntekijällesi laajan eläketurvan. Työeläkevakuutus sisältää nämä eläketurvat:

Vanhuuseläke –  Turvaa työntekijän jäädessä eläkkeelle hänen täytettyään alimman eläkeiän. Työntekijä voi saada vanhuuseläkkeen, kun hän on täyttänyt vähintään alimman eläkeikänsä ja työsuhde on päättynyt. 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke - Työntekijä voi keventää työskentelyä tai lopettaa työskentelyn kokonaan osittain varhennetun vanhuuseläkkeen avulla. Työntekijän osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole sidoksissa työntekoon tai sen lopettamiseen eikä ansioihin. Sen voi saada 61-vuotta täyttänyt henkilö, joka ei ole muulla omalla eläkkeellä.

Työkyvyttömyyseläke – Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa pääsääntöisesti Kelan maksaman sairauspäivärahan jälkeen, eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömyyden alkamisesta. 

Osatyökyvyttömyyseläke – Osatyökyvyttömyyseläkkeestä työntekijäsi saa hakemuksesta ennakkopäätöksen ja voi siirtyä eläkkeelle, kun ansiot ovat laskeneet 60% aiemmista vakiintuneista ansioista.

Työuraeläke – Työuraeläke on tarkoitettu 63 vuotta täyttäneille henkilöille, joiden työkyky on alentunut ja on tehnyt raskasta työtä läpi työuransa eli vähintään 38 vuotta.

Perhe-eläke - Työntekijän menehtyessä perhe-eläke turvaa hänen puolisoaan ja alle 20-vuotiaiden lastensa toimeentuloa.

TyEL-vakuutus mahdollistaa työntekijälle myös ammatillisen kuntoutuksen, mikäli tämän työkyky on merkittävästi heikentynyt. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa työntekijän työkykyä ja mahdollistaa työntekijän pysyminen työelämässä.
mies-ja-nainen-etsivat-tietoa

Työntekijän eläkkeelle jääminen

Työntekijäsi jäädessä vanhuuseläkkeelle, sovi hänen kanssaan työsuhteen päättämisestä ja eläkkeen alkamisajankohdasta hyvissä ajoin.

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>