Suoraan sisältöön

TyEL-vakuuttaminen

TyEL on lyhenne työntekijän eläkelaista. TyEL-vakuutus antaa työntekijälle turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta sekä mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen. Siksi se on lakisääteinen eli pakollinen, kun työntekijä on tietyn ikäinen ja saa palkkaa vähintään 65,26 euroa kuukaudessa.

Työnantajana vastuullasi on työntekijöiden eläketurvan järjestäminen ottamalla TyEL-vakuutuksen sekä työntekijöiden ansioiden ilmoittaminen tulorekisteriin. Nämä velvollisuudet koskevat niin yrityksiä, yhteisöjä kuin kotitalouksia riippumatta siitä, ovatko he pysyviä vai tilapäisiä työnantajia.

TyEL-vakuutus on otettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksun jälkeen, ennen kuin ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin, pääsäännön mukaan 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. 

Ota TyEL-vakuutus mahdollisimman pian ensimmäisen työntekijän palkkaamisen jälkeen. Tarvitset vakuutuksen viimeistään ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Vuoden 2023 sosiaalivakuutusmaksut vahvistettu

Vuoden 2023 sosiaalivakuutusmaksutiedot on vahvistettu ja tiedot päivitetty tähän taulukkoon.

Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa?

Elon palkkalaskuri  helpottaa työntekijän palkkaamisen kokonaiskulujen arviointia. Laskuri kertoo syöttämäsi palkkatiedon ja työntekijän iän perusteella arvion TyEL-maksun ja palkan muiden sivukulujen määrästä. Voit käyttää laskuria niin pohtiessasi ensimmäisen työntekijän palkkaamista kuin nykyisen työntekijäsi palkankorotuksen vaikutuksia.

Työnantajan muut lakisääteiset vakuutukset

Työnantajana tarvitset TyEL-vakuutuksen lisäksi seuraavat työntekijää koskevat lakisääteiset vakuutukset:

  • työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
  • ryhmähenkivakuutus sekä
  • työttömyysvakuutus.

Edellisten vakuutusmaksujen  lisäksi maksat työnantajana työntekijän sairausvakuutusmaksut verottajalle.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen saat vakuutuskumppaneidemme kautta:

Työttömyysvakuutuksen saat Työllisyysrahastosta >


TyEL-vakuutus tuo työntekijälle eläketurvaa

TyEL-vakuutuksella tuot työntekijällesi laajan eläketurvan. Työeläkevakuutus sisältää nämä eläketurvat:

Vanhuuseläke –  Turvaa työntekijän jäädessä eläkkeelle hänen täytettyään alimman eläkeiän. Työntekijä voi saada vanhuuseläkkeen, kun hän on täyttänyt vähintään alimman eläkeikänsä ja työsuhde on päättynyt. 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke - Työntekijä voi keventää työskentelyä tai lopettaa työskentelyn kokonaan osittain varhennetun vanhuuseläkkeen avulla. Työntekijän osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole sidoksissa työntekoon tai sen lopettamiseen eikä ansioihin. Sen voi saada 61-vuotta täyttänyt henkilö, joka ei ole muulla omalla eläkkeellä.

Työkyvyttömyyseläke – Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa pääsääntöisesti Kelan maksaman sairauspäivärahan jälkeen, eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömyyden alkamisesta. 

Osatyökyvyttömyyseläke – Osatyökyvyttömyyseläkkeestä työntekijäsi saa hakemuksesta ennakkopäätöksen ja voi siirtyä eläkkeelle, kun ansiot ovat laskeneet 60% aiemmista vakiintuneista ansioista.

Työuraeläke – Työuraeläke on tarkoitettu 63-vuotta täyttäneille henkilöille, joiden työkyky on alentunut ja on tehnyt raskasta työtä läpi työuransa eli vähintään 38 vuotta.

Perhe-eläke - Työntekijän menehtyessä perhe-eläke turvaa hänen puolisoaan ja alaikäisten lastensa toimeentuloa.

TyEL-vakuutus mahdollistaa työntekijälle myös ammatillisen kuntoutuksen, mikäli tämän työkyky on merkittävästi heikentynyt. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa työntekijän työkykyä ja mahdollistaa työntekijän pysyminen työelämässä.
mies-ja-nainen-etsivat-tietoa

Työntekijän eläkkeelle jääminen

Työntekijäsi jäädessä vanhuuseläkkeelle, sovi hänen kanssaan työsuhteen päättämisestä ja eläkkeen alkamisajankohdasta hyvissä ajoin.

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>