Jumplink

ArPL-avgifter och intyg

ArPL-grundavgiften är 25,30 % 1.1.–30.4.2020 och 22,7 % 1.5.–31.12.2020

Som arbetsgivare sköter du dina arbetstagares pensionsskydd genom att betala ArPL-avgifter till pensionsbolaget. Avgiftens storlek fastställs alltid utifrån de grunder som social- och hälsovårdsministeriet årligen fastställer och utgör en viss procent av arbetstagarens bruttoinkomster.

Avgiftsprocenten innehåller även arbetstagarens andel av avgiften, vilken du innehåller i samband med lönebetalningen.

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften varierar enligt arbetstagarens ålder:

 • 7,15 % av inkomsterna för dem som är 17–52 år
 • 8,65 % av inkomsterna för dem som är 53-62 år
 • 7,15 % av inkomsterna för dem som fyllt 63 år

Avtalsarbetsgivares avgift är också beroende av bl.a. Elos kundåterbäring och omkostnadsrabatten.

För tillfälliga arbetsgivare uppgår den slutliga ArPL-avgiften 25,30 % 1.1.–30.4.2020 och 22,70 % 1.5.–31.12.2020.

Läs närmare om tillfälliga arbetsgivare >

Elo får arbetstagarnas löneuppgifter från inkomstregistret och räknar ut ArPL-avgiften utifrån de löneanmälningar och korrigeringar i dem som du lämnar till inkomstregistret. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften varje månad.

När du använder tjänsten Palkka.fi för ditt företags löneräkning kan du som betalningssätt för ArPL-försäkringsavgiften välja betalning mot en faktura från Elo eller att betalningsuppgifterna skapas i Palkka.fi.

För hushållskunder skapas betalningsuppgifterna för ArPL-försäkringsavgiften på fliken Avgifter i Palkka.fi. 

Tänk på miljön och börja ta emot e-fakturor >

Behöver du ett ArPL-intyg?

Med ett ArPL-intyg kan du bevisa att du har en gällande försäkring och att försäkringsavgifterna har betalats. Du kan skriva ut ett intyg i Elos webbank. Intyget kan begäras t.ex. i samband med en offert för att bevisa att arbetsgivaren har tecknat en ArPL-försäkring för sin arbetstagare.

ArPL-avgifterna fr.o.m. 1.1.2019

Från ingången av 2019 får Elo arbetstagarnas löneuppgifter från inkomstregistret och räknar ut ArPL-avgiften utifrån de löneanmälningar och korrigeringar i dem som du lämnar till inkomstregistret.

 

ArPL-avgiftens storlek fastställs även i fortsättningen utifrån den avgiftsprocent som social- och hälsovårdsministeriet fastställer. 
 • Avgifterna är alltid aktuella och någon slutlig försäkringsavgift behöver inte uträknas i slutet av året.
 • Elo betalar i fortsättningen kundåterbäring en gång om året och de beaktas i kommande avgifter.
 • Avgiftsklassens eventuella inverkan och nedsättningen för avgiftsförlustdelen har beaktats i ArPL-avgiften.

Betalningssätt

Det finns tre sätt att betala ArPL-avgifterna på. Obs! Kunder för vilka betalningsuppgifterna för ArPL-försäkringsavgiften skapas på fliken Avgifter i Palkka.fi kan inte välja något annat betalningssätt.

Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften varje månad. Om du exempelvis betalar lön två gånger per månad, får du endast en faktura på dem. Det här är det främsta betalningssättet för alla.

 • På fakturan syns totallönerna per lönebetalningsdag, ArPL-avgiftsprocenten och ArPL-avgiften i euro. I Elos webbtjänst ser du de anmälningar som gjorts till inkomstregistret och de fakturor som bildats utifrån dem samt noggrannare fakturauppgifter.
 • Eventuell återbäring beaktas i fakturan.
 • Om löneanmälan till inkomstregistret görs för sent, innehåller ArPL-avgiftsprocenten försäkringsavgiftsränta.

Om du så önskar, kan du få en skild faktura för varje anmälan på alla de enskilda lönebetalningsdagarna. Fakturan bildas då anmälan kommit in till Elo.

 

Du kan också välja att betala ArPL-avgifterna i förskott till Elo utifrån en uppskattad lönesumma som du meddelar till Elo. Om du använder Palkka.fi-tjänsten du kan inte välja detta betalningssätt. Observera att betalningen av avgifter på förhand emellertid inte ger dig någon räntenytta. Förskottsbetalningar ska vara betalda innan du gör löneanmälningar till inkomstregistret.

Du kan smidigt ändra betalningssättet genom att kontakta vår kundtjänst.

Använder du tjänsten Palkka.fi för löneräkning?

Företagskunder

När du använder tjänsten Palkka.fi för ditt företags löneräkning kan du som betalningssätt för ArPL-försäkringsavgiften välja följande.

 • Arbetspensionsbolaget skickar fakturan. Du får en faktura från Elo i enlighet med det betalningssätt som gäller för försäkringen. Du kan välja betalningssätt i Palkka.fi under Arbetsgivare > Försäkringsuppgifter.
 • ArPL-avgiften skapas i Palkka.fi och Elo skickar ingen faktura, utan avgiften syns på fliken Avgifter i tjänsten.

Hushållskunder

När du använder tjänsten Palkka.fi för löneräkning kan du inte välja betalningssätt för ArPL-försäkringsavgifter, utan avgifterna skapas på fliken Avgifter i tjänsten.

 

 

Innehållsbild

Försäkringsavgiftsränta fr.o.m. 1.1.2019

Den sista dagen i den månad som följer på lönebetalningen är den sista räntefria förfallodagen för ArPL-avgiften. Detta är i regel också ArPL-fakturornas förfallodag i Elo. Om anmälan exempelvis har lämnats in för sent till inkomstregistret och fakturan på grund av det förfaller efter den sista räntefria förfallodagen, innehåller ArPL-avgiften även försäkringsavgiftsränta.

Övergå till elektronisk fakturering

I och med inkomstregistret blir anmälningsrytmen snabbare år 2019 och antalet fakturor kan öka. Vi rekommenderar övergång till elektronisk fakturering så att avgifterna kan skötas enkelt.

Då du tar i bruk elektronisk fakturering, får du fakturorna behändigt direkt till ditt företags fakturahanteringssystem eller till webbanken. Elo skickar elektroniska fakturor enligt Finvoice-standarden och vår operatör är OpusCapita.

Du kan enkelt ta i bruk nätfakturor för företaget under Kunduppgifter i Elos webbtjänst. Om du inte använder Elos webbtjänst, kan du anmäla uppgifterna för mottagning av e-faktura på en blankett

Om du vill ha fakturorna som e-fakturor direkt till din personliga webbank, ingå ett e-fakturaavtal med din bank.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.