Suoraan sisältöön

Elon verkkopalvelujen saavutettavuusseloste

Elon tarjoamia digitaalisia palveluja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 21.9.2020 ja se koskee Elon verkkosivuja www.elo.fi sekä yritys- ja henkilöasiakkaille tarjottavia työeläkevakuutusten ja eläkeasioiden hoitoon tarkoitettuja verkkopalveluja.

Digipalvelujen saavutettavuus perustuu asiantuntija-arvioon, testausohjelmistolla suoritettuun testaukseen sekä itsearvioon.

Puutteiden korjaamisen aikataulu

Suurin osa selosteessa esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana.

Elon avoin verkkosivusto www.elo.fi

Sivusto täyttää pääosin kriittiset A ja AA -vaatimukset.

1. Havaittavuuteen liittyviä puutteita

  • Palvelussa on kuvia, joilta puuttuu testivastine
  • Palvelussa on tekstialueita ja lomakesyöttökenttiä, joissa ei ole selitettä avustaville teknologioille
  • Palvelussa on linkkejä, jotka erottuvat tekstistä vain värin perusteella
  • Sivustolla on tekstiä, jonka värikontrasti ei ole riittävä.

2. Hallittavuuteen liittyviä puutteita

  • Samaa linkkitekstiä käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen
  • Palvelussa on epäselviä linkkitekstejä sekä kuvalinkkejä, jotka eivät selkeästi kerro mihin linkin aktivoimalla siirrytään.
  • Palvelussa on linkkielementtejä, jotka eivät korostu kohdistettaessa. 

3. Ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita

  • Jotkin linkit avaavat pdf-tiedoston tai uuden välilehden ennakkovaroitusta.
  • Suurin osa palvelussa olevista pdf-tiedostoista on koneluettavia. Osasta pdf-tiedostoista kuitenkin puuttuu tunnisteet avustavia teknologioita varten. 

Elon verkkopalvelu vakuutusasiakkaille

Elon yritysasiakkaiden verkkopalvelun lakisääteisen työeläkevakuutuksen hoitoon ja hankkimiseen tarkoitetut osat täyttävät kriittiset A ja AA-vaatimukset. 

Palvelussa olevat mm. erilaisiin raportteihin liittyvät ja julkisen hallintotehtävän ulkopuolelle jäävät lisäarvopalvelut eivät kuulu saavutettavuutta koskevan lainsäädännön piiriin ja saattavat sisältää ei-saavutettavaa sisältöä.

Verkkopalveluiden käyttöoikeushallinta tullaan uudistamaan vuoden 2021 aikana, jolloin myös sen saavutettavuutta parannetaan.

Elon verkkopalvelu henkilöasiakkaille

Palvelu täyttää kriittiset A ja AA-vaatimukset

Saavutettavuutta parantavia lisäpalveluja

Viittomakielisten vakuutus- ja eläkeneuvonta
Elo tarjoaa viittomakielistä vakuutus- ja eläkeneuvontaa Chabla-sovelluksella (www.chabla.me ).

Palautetta saavutettavuudesta

Jos huomaat puutteita digitalisten palvelujemme saavutettavuudesta, anna palautetta oheisella verkkolomakkeella, niin pyrimme parhaamme mukaan korjaamaan ongelman. Vastaamme sinulle 14 vuorokauden kuluessa. Jos et saa vastausta tai et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintavirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000