Suoraan sisältöön

Elon verkkopalvelujen saavutettavuusseloste

Elon tarjoamia digitaalisia palveluja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 21.9.2020 ja se koskee Elon verkkosivuja www.elo.fi sekä yritys- ja henkilöasiakkaille tarjottavia työeläkevakuutusten ja eläkeasioiden hoitoon tarkoitettuja verkkopalveluja.

Digipalvelujen saavutettavuus perustuu asiantuntija-arvioon, testausohjelmistolla suoritettuun testaukseen sekä itsearvioon.

Elon avoin verkkosivusto www.elo.fi

Sivusto täyttää pääosin kriittiset A ja AA -vaatimukset.

1. Havaittavuuteen liittyviä puutteita

  • Palvelussa on kuvia, joilta puuttuu testivastine
  • Palvelussa on tekstialueita ja lomakesyöttökenttiä, joissa ei ole selitettä avustaville teknologioille

2. Hallittavuuteen liittyviä puutteita

  • Samaa linkkitekstiä käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen
  • Palvelussa on epäselviä linkkitekstejä sekä kuvalinkkejä, jotka eivät selkeästi kerro mihin linkin aktivoimalla siirrytään.

3. Ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita

  • Suurin osa palvelussa olevista pdf-tiedostoista on koneluettavia. Osasta pdf-tiedostoista kuitenkin puuttuu tunnisteet avustavia teknologioita varten. 

Elon verkkopalvelu vakuutusasiakkaille

Elon yritysasiakkaiden verkkopalvelun lakisääteisen työeläkevakuutuksen hoitoon ja hankkimiseen tarkoitetut osat täyttävät kriittiset A ja AA-vaatimukset. 

Palvelussa olevat mm. erilaisiin raportteihin liittyvät ja julkisen hallintotehtävän ulkopuolelle jäävät lisäarvopalvelut eivät kuulu saavutettavuutta koskevan lainsäädännön piiriin ja saattavat sisältää ei-saavutettavaa sisältöä.

Elon verkkopalvelu henkilöasiakkaille

Palvelu täyttää kriittiset A ja AA-vaatimukset

Saavutettavuutta parantavia lisäpalveluja

Viittomakielisten vakuutus- ja eläkeneuvonta
Elo tarjoaa viittomakielistä vakuutus- ja eläkeneuvontaa Chabla-sovelluksella (www.chabla.me).

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000
 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>