Suoraan sisältöön

Sponsorointi ja lahjoitukset

Sponsorointi

Elossa sponsoroinnilla tarkoitetaan vastikkeellista yhteistyötä tai kumppanuutta, joka hyödyttää tasapuolisesti niin Eloa kuin sponsorointikohdetta. Kumppanuudet voivat olla erilaisia tai koskea esimerkiksi yhteistä kehittämistä tai yhdessä tehtävää viestintää, mutta pelkkää logonäkyvyyttä sisältäviä sopimuksia Elo ei tee.

Ensisijaisesti Elo keskittyy yhteistyökumppanuuksiin, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä hyödynnetään tavoitteellisesti, huomioiden alueellisen ja yhteiskunnallisen näkyvyyden tasapainon.

Elo EI tee yhteistyösopimuksia, joiden kohteena on suoraan tai välillisesti poliittinen puolue tai ehdokas, taikka Elon toimintaan liittyvä viranomainen, eikä anna rahallista tukea tällaiseen toimintaan osallistumismaksujen tai muiden hankintojen kautta. Elo ei myöskään osallistu puhelinkampanjaan tai muihin ketjukampanjoihin.

Sponsoroinnin kriteerit

Elon sponsorointi- ja kumppanuuskohteita arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

1. Onko kohde Elon strategian ja yrityskuvan mukainen?

2. Tavoittaako kohde Elon keskeisiä kohderyhmiä?

3. Tuottaako yhteistyö laajempaa hyötyä Elon toiminnalle?
4. Voidaanko kohteen näkyvyyttä mitata?


Sponsoroinnin periaatteet

Elo tekee yhteistyötä yrittäjyyteen, työelämään ja kasvuun sekä tapahtumiin ja näkyvyyteen liittyen. Yhteistyön tavoitteena on Elon strategisten tavoitteiden edistäminen ja tavoitellun mielikuvan vahvistaminen Elosta. Yhteistyön kautta tavoitellaan Elon keskeisiä kohderyhmiä ja vaikutetaan Elolle yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Yhteistyön ja toiminnan tulee olla aina Elon eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisia.


Elon yhteistyöt vuonna 2019

Yrittäjyyteen, työelämään ja kasvuun liittyvä yhteistyö vuonna 2019
Aalto Entrepreneurship Society 
Aalto University Executive Education Oy (Taloudenpuolustuskurssi) 
Akava ry
Crazy Town Oy
EY Entrepreneur of the Year 
Innovestor Oy
Kiuas Ventures Oy
Nuori Yrittäjyys 
Perheyritysten liitto 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (Oman elämänsä sankarit -vaikuttajaverkosto) 
Suomen Aktiivisin Työpaikka 
Suomen Yrittäjänaiset
Suomen Yrittäjät 
The Significant Company Oy
Toimialajärjestöt (Suomen Kuntoutusyrittäjät, STUL Sähkö- ja Teleurakoitsijat, Infra, LVI-Tekniset Urakoitsijat, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa)

Näkyvyys- ja tapahtumayhteistyö vuonna 2019
Aurinko Golf Oy
HIFK-Hockey 
JYP Jyväskylä 
Jyväs-Golf ry 
Kultaranta Resort
Kuopio tanssii ja soi 
Markkinointi Bravuuri Oy
Nordic Ski Finland Oy
Seinäjoen Tangomarkkinat 
Tampereen teatteri
Vaasan Palloseura Oy
Yrityspörssi 
Lisäksi Elolla oli vuonna 2019 pienimuotoisia paikallisia yhteistyö- ja näkyvyyssopimuksia.


Lahjoitukset


Elon yhtiökokous hyväksyy vuosittain lahjoituksiin käytettävien varojen määrän. Vuonna 2019 summa oli 15 000 euroa. Lahjoituksista päättää toimitusjohtaja, ja ne raportoidaan hallitukselle vuosittain.

Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja ne kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen (yleishyödyllisellä tarkoitetaan tässä esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseen perustettuja yhteisöjä).


Elon hyväntekeväisyyskohteet vuonna 2019
Psykiatrian Tutkimussäätiö 
Pelastakaa Lapset Ry 
Helsingin Diakonissalaitos 
Vamlas – vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ö