Suoraan sisältöön

Tietosuoja Elossa

Elon perustehtävä on hoitaa lakisääteistä työntekijän ja yrittäjän eläketurvaa työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti sekä hoitaa tätä varten kertyviä varoja.

Elo kerää henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Elo käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojasta voimassaolevan lainsäädännön, kuten työeläkelakien, EU:n tietosuoja-asetuksen, kansallisen tietosuojalain ja vakuutuslainsäädännön, luottolaitoslainsäädännön sekä sijoitusrahastoista annettujen säännösten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva Elon sisäinen ohjeistus ja dokumentointi on tarkistettu ja päivitetty vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Yksityishenkilöille EU:n tietosuoja-asetus takaa aiempaa laajemmat oikeudet hallita omia henkilötietojaan. Yksityishenkilöillä on aiempaa laajempi oikeus saada tietoa siitä, mitä tarkoitusta varten heistä tietoja kerätään ja miten heidän tietojaan käsitellään.  Tietojen siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle tai ”unohdetuksi tuleminen” ei eläkeyhtiön lakisääteistä tehtävää varten kerättyjen tietojen osalta ole mahdollista.

Elon TyEL- ja YEL-asiakkaiden ei tarvitse tehdä Elon kanssa erillistä sopimusta henkilötietojen käsittelystä, sillä TyEL- tai YEL-vakuutukseen ilmoitetuissa henkilötiedoissa on kyse työnantajalla olevasta lakisääteisestä velvoitteesta. Elo toimii TyEL- ja YEL-vakuutukseen ilmoitettujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

 

Tutustu myös:

Henkilötietojen käsittely ja suojaus Elossa sekä tietosuojaselosteet

Elon www-sivujen käyttöehdot

Elon verkkopalvelujen käyttöehdot

Usein kysyttyä tietosuojasta