Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Skydd då arbetsförmågan försvagas

Yrkesinriktad rehabilitering kan ge dig möjlighet att fortsätta i eller återvända till arbetslivet, fastän din arbetsförmåga skulle ha försvagats. Ibland är rehabiliteringsåtgärderna emellertid inte tillräckliga, utan det blir aktuellt att ansöka om invalidpension. Red ut vilket alternativ som passar dig med tanke på ditt hälsotillstånd. Här på Elo hjälper vi dig att hitta det rätta alternativet.

Gör så här om en sjukdom eller en skada försvagat din arbetsförmåga:

Diskutera olika alternativ med en läkare. 

Be läkaren om ett B-läkarutlåtande som bilaga till din ansökan.

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension.

Sköt ditt pensions- och rehabiliteringsärende på nätet

I Pensionstjänsten kan du bl.a.

  • Se en förhandsberäkning av rehabiliteringspenningen.
  • Ansöka om rehabilitering och kostnadsersättningar i anslutning till rehabiliteringen.
  • Se en förhandsberäkning av invalidpensionen.
  • Ansöka om invalidpension.
  • Ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd.

Rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är alltid det primära alternativet framom invalidpension. Syftet med den är att stöda din återgång till arbetet, så att du kan arbeta oberoende av din sjukdom eller skada.

I pensionstjänsten får du enkelt ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering. Ansökan kräver ett B-läkarutlåtande.

Läs närmare om rehabilitering >

Invalidpension

Du kan få invalidpension, förutsatt att du inte nått upp till din pensionsålder, du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada och rehabiliteringen inte är ett alternativ med tanke på ditt hälsotillstånd.

Du ansöker om invalidpension enkelt via pensionstjänsten. Observera att du alltid behöver ett B-läkarutlåtande för ansökan.

Läs närmare om invalidpension >