Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Elolla on oltava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Ellei tilintarkastajana ole tilintarkastusyhteisö, yhtiöön on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Hallitus tekee tarkastusvaliokunnan esityksestä yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajien toimintaa ja palveluja vuosittain.

Tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvausta.

Varsinainen yhtiökokous 2017 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Youngin. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

Ulla Nykky on toiminut KHT-tilintarkastajana vuodesta 1997 ja hän toimii tällä hetkellä mm. seuraavien yhtiöiden vastuullisena tilintarkastajana: Finlandia Group Oy, Fourton Oy, Pohjois-Karjalan kirjapaino Oyj, Suomen Keskinäinen lääkevahinkovakuutusosakeyhtiö, Taaleri Oyj, Vakuutusosakeyhtiö Garantia sekä CapMan, Intera, Sentica ja Vaaka -pääomarahastot.

Ulla Nykky on toiminut Elon päävastuullisena tilintarkastajana 23.4.2014 alkaen.