Suoraan sisältöön

Alkoholi aiheuttaa vähintään 500 miljoonan euron vuotuiset kustannukset työpaikoille

/ Työkykyjohtaminen / Artikkeli

Pullo työpöydällä

 

Suomalaisista 83 prosenttia käyttää alkoholia ja päihteiden riskikäyttäjiä löytyy jokaiselta työpaikalta. Työikäisistä miehistä 40 prosenttia ja naisista 20 prosenttia kuuluu riskikäyttäjiin. Päihteiden käyttö aiheuttaa monenlaisia haittoja työntekijälle ja työnantajalle. 

Runsas alkoholin käyttö huonontaa unen laatua ja heikentää palautumista työstä. Yksilön keskittymiskyky työaikana kärsii, ja päihteet ovat riski työntekijän omalle, kollegoiden ja asiakkaiden turvallisuudelle. Lisäksi päihteet ja mielenterveyden häiriöt voivat linkittyä toisiinsa monella tapaa − ne voivat olla niiden syy, seuraus tai jotain siltä väliltä. Kaikki päihteet lisäävät riskiä sairastua masennukseen.

Päihteiden käyttö vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen lisääntyneinä sairauspoissaoloina, työ- ja vapaa-ajan tapaturmina sekä heikentyneenä työtehokkuutena ja työkykynä. Myös yrityksen maine ja asiakassuhteet voivat kärsiä työpaikan hoitamattomista päihdeongelmista.

Suomalaisten alkoholinkäytön haitat lukuina

 • Suurin osa alkoholista juodaan kotona, ja noin miljoona suomalaista kokee haittaa lähipiirin alkoholinkäytöstä.
 • 1,2 miljoonaa suomalaista on kokenut humalahaittoja, kuten riitoja, tapaturmia, käytöksensä katumista tai vahingoittanut tavaroita.
 • Alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron, mahdollisesti jopa miljardin euron suuruiset vuosittaiset kustannukset.
 • Työelämästä ennenaikaisesti poistumisen kustannukset ovat 900 miljoonaa euroa vuodessa.
 • Alkoholin aiheuttamien poissaolojen kustannukset voivat olla 282–424 miljoonaa euroa vuodessa.

Päihteiden käyttö ja päihteet ovat muuttuneet

Suomalaisten huumekokeilut ovat yleistyneet ja kasvava määrä huumeiden käyttäjistä löytyy työelämästä. Kannabiksen käyttö tai kokeilu on nelinkertaistunut 6 prosentista jopa 24 prosenttiin verrattuna 1990-lukuun. Myös stimulanttien (esim. amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) kokeilut ovat yleistyneet, niitä kokeilleiden osuus on hieman alle 5 prosenttia.

Kannabis ei ole kuitenkaan korvannut alkoholinkäyttöä, vaan sen käyttö on kasvanut alkoholin rinnalla. Nykyisin käytetty kannabis on voimakkaampaa, mikä saattaa aiheuttaa paljon laajempia ja vakavampia haittoja kuin ennen. Alkoholin rinnalle ovat ilmestyneet niin perinteiset huumeet kuin erilaiset muuntohuumeet, joiden saatavuus on parantunut digitalisaation myötä. Myös erilaiset toiminnalliset riippuvuudet (mm. raha, digi, pelaaminen ja seksi) ovat kasvava haaste työikäisessä väestössä.

Päihdeohjelma esihenkilön tukena

Työntekijän päihteiden käyttöä on yhä vaikeampi havaita. Vaikeusastetta lisää monipaikkainen työ, jossa työntekijä kohtaa esihenkilöä ja tiimiä vain harvoin. Työkykyhaasteissa avainasemassa on päihdeongelman tunnistaminen. Näin työntekijä saa tilanteeseensa oikeaa hoitoa, ja tilanteen ratkaiseminen saadaan nopeammin oikeille urille. Työterveydellä on tärkeä rooli päihdeongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa.

Työpaikan HR:n tulee varmistaa, että yrityksellä on toimiva päihdeohjelma ja esihenkilöt osaavat toimia sen mukaisesti. Esihenkilön tärkein tehtävä on ottaa asia puheeksi ja toimia päihdeohjelman mukaisesti.

Vinkit esihenkilölle:

 • Pohtikaa yrityksen johdon kanssa, millainen alkoholikulttuuri teillä on ja millainen sen tulisi olla.
 • Tutustu työpaikkasi päihdeohjelmaan ja perehdytä myös alaisesi siihen. Huomioi tämä jo perehdytyksessä.
 • Kun olet huolissasi työntekijän työkunnosta, ota asia reilusti puheeksi.
 • Puutu heti, jos epäilet työntekijän olevan päihtynyt tai krapulainen.
 • Ohjaa työntekijä päihdeohjelman mukaisesti hoitoon ja pysy itse ajan tasalla hoidon etenemisestä.
 • Tue muuta työyhteisöä sairausloman aikana, jos tilanne on aiheuttanut ongelmia työyhteisössä.
 • Kun hoidossa ollut työntekijä palaa takaisin, tehkää yhdessä työhönpaluusuunnitelma, ja pidä työmäärä kohtuullisena. Päihderiippuvaisella on taipumusta työnarkomaniaan, joten ylikuormittuminen on riskitekijä.

Elo on ollut mukana lanseeraamassa https://www.neuvoa-antavat.fi/ -sivustoa yhdessä Mehiläisen ja A-Klinikka Oy:n kanssa. Sivusto pitää sisällään yli 40 maksutonta video-oppituntia, jotka tuovat ymmärrystä, vertaistarinoita ja työkaluja kaikille, jotka pohtivat, onko juominen turhan isossa roolissa omassa, läheisen, kaverin tai kollegan elämässä. Palvelun avulla pyritään antamaan mm. vinkkejä työyhteisöille alkoholin haittojen torjuntaan.


Artikkelissa hyödynnetyt lähteet:

- Kaarlo Simojoki: Elon webinaari ”päihteet ja työelämä”
- Juomatapatutkimus 2016, THL. (kaikki Suomen 15
–79-vuotiaat vuoden 2017 luvuilla)
- Miettinen & Rantapuska 2018: Numerot puhuvat - Kuinka tehokkaasti alkoholin aiheuttamia taloudellisia tappioita työpaikoilla voisi vähentää? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>