Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Tukea ja työkaluja työkykyjohtamisen kehittämiseen

/ Työkykyjohtaminen / Case-esimerkki

Realia Group

Realia Group on Pohjoismaiden suurin kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöjen välityksen asiantuntijapalvelukonserni. Kuva: Realia Group.

Realia konserni panostaa systemaattiseen työkykyjohtamisen kehittämiseen hyödyntäen Elon asiantuntijoiden ammattitaitoa ja monipuolisia työkaluja. Konsernin työkykyasioiden HR asiantuntija syventää osaamistaan parhaillaan Elon Työkykyjohtamisen superosaaja -koulutuskokonaisuudessa.

Realia Group on kiinteistöjohtamiseen erikoistunut konserni, jonka päätehtäviä ovat isännöinti, kiinteistö- ja toimitilavälitys sekä asuntovuokraus. Konserniin kuuluvat Realia Management, Realia Isännöinti, Huoneistokeskus ja Huom! Suomessa sekä Hestia Ruotsissa ja Norjassa.

− Konsernissamme työskentelee Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa. Realia Servicessä on muun muassa isännöitsijöitä, kirjanpitäjiä, vuokravälittäjiä ja asiakaspalveluhenkilöitä. Huoneistokeskuksen ja Huom!:n puolella sen sijaan toimii kiinteistövälittäjiä, ja Realia Group -konsernissa on konsernin hallinto, jossa toimii muun muassa hr, markkinointi ja viestintä, taloushallinto, kuvaa Realia konsernin työkykyasioiden HR asiantuntija Katja Granholm.

Granholm_Katja_leveys 800
Katja Granholm on toiminut Realia konsernin työkykyasioiden HR asiantuntijana neljä vuotta. Kuva: Realia Group.

Uusia näkökulmia ja työkaluja Työkykyjohtamisen superosaaja -koulutuskokonaisuudesta

Granholm laajentaa työkykyjohtamisen osaamistaan keväällä 2021 alkaneessa Elon suurasiakasyritysten HR:lle suunnatussa Työkykyjohtamisen superosaaja -koulutuskokonaisuudessa. Koulutuksesta on nyt takana kolme verkkotapaamista, joissa on keskitytty yhteen teemaan kerrallaan.

− Koulutuksesta on ollut tähän mennessä jo paljon hyötyä, olen tavannut kollegoja muista yrityksistä ja saanut erilaisia näkökulmia työkykyasioihin. Olemme jakaneet omaa osaamistamme ja tehneet ryhmätöitä, ja saaneet näin uusia näkökulmia ja vinkkejä, miten asioita voisi tehdä paremmin. Lisäksi ammattitaitoiset asiantuntijat ovat olleet puhumassa tapaamisissa, Granholm kertoo.

Työkykyjohtamisen superosaaja -koulutuksen ensimmäisenä välitehtävänä oli Työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus -työkalun täyttäminen Elon verkkopalvelussa. Myös Realia konsernin HR johtaja ja liiketoimintojen HR businesspartnerit osallistuivat nykytilan kartoituksen päivittämiseen.

− Työkalu oli helppokäyttöinen, ja teimme kartoituksen yhdessä Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikön kanssa. Nyt asiat on kirjattu ylös ja olemme yhdessä pohtineet toimenpiteitä, miten etenemme. Pystymme jatkossa seuraamaan asioita ja toimenpiteiden toteutumista, kun lähdemme työstämään niitä, Granholm toteaa.

Syyskuun koulutuskerralla Elon johtava asiantuntijalääkäri Tanja Rokkanen puhui työterveysyhteistyöstä. Realia konsernilla on toimiva työterveysyhteistyö, mutta koulutus antoi vinkkejä yhteistyön kehittämiseen ja tukea työterveyden toimintasuunnitelman päivittämiseen.

− Elon asiantuntijalääkäri toi työterveysyhteistyön kehittämiseen todella hyviä vinkkejä ja näkökulmia, joita en ole itse osannut ajatella. Työterveyden toimintasuunnitelmaan liittyen oivalsin, että meilläkin on toimintasuunnitelmassa paljon parannettavaa, jotta saamme konkreettisia asioita suunnitelmaamme. Työpajoissa pystyin myös kysymään muilta osallistujilta, millainen yhteistyökuvio heillä on työterveyden kanssa. Meillä on ollut toimiva työterveysyhteistyö, palaveri- ja ohjausryhmäkäytäntö. Kokoontumisia on säännöllisesti, mutta asiasisältö pitää vielä miettiä, jotta käsittelemme nimenomaan niitä asioita, jotka ovat meidän haasteitamme ja mietimme ratkaisuja vielä konkreettisemmin, selittää Granholm.

Työkykyjohtamisen kehittäminen jatkuu systemaattisesti Elon tukemana

Tällä hetkellä Realia konsernissa suunnitellaan esihenkilöille uutta työkykyjohtamisen koulutuspolkua. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa esihenkilöiden valmiuksia jalkauttaa työkyvyn tuki systemaattisesti johtamisen arkeen.

− Konsernissamme sairauspoissaolojen yleisin syy ovat työuupumiset, joiden määrä on noussut erityisesti parin viime vuoden aikana. Tavoitteenamme on vähentää näitä poissaoloja muun muassa lisäämällä esihenkilöiden osaamista varhaisen tuen mallista ja puheeksi ottamisesta. Haluamme, että työkykyhaasteita kohdannut työntekijä kokee, että hänestä välitetään, kun esihenkilö ottaa asiat puheeksi jo varhaisessa vaiheessa. Tällä varmistamme myös sen, että työntekijät pysyvät meillä pidempään töissä työkykyisinä. Näin emme myöskään joudu rekrytoimaan uutta henkilöstöä ja vältymme työkyvyttömyyseläkkeiltä. Lopulta säästämme myös työeläkemaksuissa, Granholm tuo esille.

Realia konsernin työkykyjohtamisen kehittämisessä hyödynnetään Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikön asiantuntemusta ja työeläkeyhtiön monipuolisia työkaluja. Työkykyjohtamisen työkalut löytyvät Elon verkkopalvelusta, jossa hoidetaan kaikki sähköinen asiointi keskitetysti.

− Meillä on Elossa mahtava yhteyshenkilö, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Hän informoi meitä uusista työkaluista sekä opastaa ja kannustaa käyttämään niitä. Käytämme Elon verkkopalvelun sähköisiä työkaluja, kuten Työkykyjohtamisen nykytilan kartoitusta ja laadimme työkykymittariston yhdessä Elon asiantuntijan kanssa. Lisäksi kaikki asiointi, kuten työnantajan antamat lisätiedot työntekijän eläke- ja kuntoutushakemusta varten, tapahtuu Elon verkkopalvelun kautta, mikä nopeuttaa käsittelyä. Hyödynnämme myös Työkykyjohtamisen käsikirjaa esihenkilöille ja esihenkilömme osallistuvat aktiivisesti Elon maksuttomiin webinaareihin. Kun esihenkilömme kohtaavat arjessa uusia tilanteita, kerromme, minkälaiset työkalut ovat myös heidän käytössään, Granholm kertoo.

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>