Suoraan sisältöön

Elon uusi tietokortti antaa vinkkejä etätyön johtamiseen

 

Vaikka etätyössä korostuu työntekijöiden itsenäisyys, johtamisen merkitys ei katoa. Elon uusi ”Etätyön hyvä johtaminen” -tietokortti antaa käytännön vinkkejä etätyön hyvään johtamiseen. Onnistunut etätyö edellyttää muun muussa työn tavoitteiden selkeyttä sekä itsensä johtamisen taitoja.

Esimies voi tukea etätyössä olevia työntekijöitä pitämällä säännöllisesti yhteyttä ja keskustelemalla työn tavoitteiden saavuttamisesta. Luottamuksen rakentaminen on tärkeässä roolissa, sillä virtuaalitiimissä luottamus rakoilee helpommin ja sen myötä tiedon jakaminen ja avoin keskustelu vähenevät. Etätiimin kesken kannattaa sopia säännöllisiä virtuaalitapaamisia ja luoda pelisäännöt yhteisen tiedon jakamiseen

Etätyön on tutkimuksissa todettu vaikuttavan työntekijöiden työn tehokkuuteen, mielekkyyteen ja työhyvinvointiin. Työn tehokkuutta parantavat esimerkiksi vähäisemmät keskeytykset, harvemmat tauot ja mahdollisesti vähentyneet sairauspoissaolot. Etätyön avulla pystytään myös kohentamaan työnantajakuvaa.

Vinkkilista esimiehelle

  • Painota jo rekrytointivaiheessa työntekijän itsensä johtamisen taitoja ja itsenäisyyttä, jotka ovat onnistuneen etätyön edellytyksiä.
  • Rakenna työlle selkeät tavoitteet ja mittarit.
  • Sopikaa yhteiset pelisäännöt tiedon jakamiseen ja tallentamiseen.
  • Tiivistä tiimin yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta virtuaalitapaamisilla ja yhteisen jakamisen mahdollistavilla työvälineillä.
  • Vahvista tiedon jakamista ja tiimiläisiin tutustumista suosimalla esimerkiksi parityöskentelyä.
  • Seuraa tiimin jäsenten tavoitteiden saavuttamista ja työn sujumista säännöllisesti myös kahdenkeskisin keskusteluin.
  • Luo tiimin jäseniin luottamukselliset suhteet, jotta keskustelette luontevasti myös jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
  • Kannusta työntekijöitä tuomaan esiin tilanteet, joissa kuormitusta koetaan, ja etsimään yhdessä ratkaisuja.

Lue lisää vinkkejä tietokortista >