Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöllä tulee työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan olla hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Muut hallintoneuvoston tehtävät on lueteltu laissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Elon hallintoneuvostoon kuuluu 43 jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa. Hallintoneuvoston jäsenistä puolet valitaan työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista. Työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on oltava yhtä monta.

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Elon hallintoneuvoston työjärjestys >


Hallintoneuvoston jäsenet

Puheenjohtaja:
Klaus Saarikallio, hallituksen jäsen, Normek Oy, erovuorossa 2019

1. varapuheenjohtaja
Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, erovuorossa 2019 

2. varapuheenjohtaja
Ilkka Brotherus, toimitusjohtaja, Sinituote Oy, erovuorossa 2018

Jäsenet:
Vesa Aallosvirta, järjestöpäällikkö, Teollisuusliitto ry, erovuorossa 2020
Antti Hakala, johtaja, Ammattiliitto Pro, erovuorossa 2018
Maria Hanho, toimitusjohtaja, Vaissi Oy, erovuorossa 2020
Johanna Heikkilä, henkilöstöjohtaja, Apetit Oyj, erovuorossa 2020
Maija Hjelt, talousjohtaja, Veikkaus Oy, erovuorossa 2018
Sauli Huikuri, toimitusjohtaja, Joutsen Media Oy, erovuorossa 2018
Tero Jussila, talousjohtaja, Maintpartner Group Oy, erovuorossa 2020
Esko Jääskeläinen, toimitusjohtaja, Suur-Seudun Osuuskauppa, erovuorossa 2019
Pekka Kampman, puheenjohtaja, Y-säätiö, erovuorossa 2020
Olavi Kaukonen, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö, erovuorossa 2020
Jaakko Kiiski, toiminnanjohtaja, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, erovuorossa 2019
Kalle Kujanpää, talousjohtaja, Finn-Power Oy, erovuorossa 2018
Veli-Matti Kuntonen, puheenjohtaja, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ,erovuorossa 2018
Heikki Kyntäjä, talousjohtaja, Atria Oyj, erovuorossa 2020
Ville Laine, toimitusjohtaja, Lojer Oy, erovuorossa 2019
Mikko Leppälä, erovuorossa 2020 
Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy, erovuorossa 2019
Harri Miettinen, toimitusjohtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa, erovuorossa 2019
Timo Mäki-Ullakko, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa, erovuorossa 2018
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, erovuorossa 2020
Terhi Penttilä, toimitusjohtaja, Länsilinjat Oy, erovuorossa 2020
Heikki Pesu, toimitusjohtaja, Are Oy, erovuorossa 2019
Marko Piirainen, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, erovuorossa 2020
Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, erovuorossa 2019
Kyösti Pöyry, toimitusjohtaja, Paperinkeräys Oy, erovuorossa 2018
Merja Rinne, järjestöpäällikkö, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, erovuorossa 2019
Ansu Saarela, talousjohtaja, Bauhaus & Co Ky, erovuorossa 2019 
Hannu Saarikangas, johtaja, Insinööriliitto, erovuorossa 2018
Antti Sahi, toiminnanjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, erovuorossa 2019
Paula Salastie, konsernijohtaja, Teknos Group Oy, erovuorossa 2019
Kimmo Simberg, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, erovuorossa 2020
Jukka Tikka, hallituksen puheenjohtaja, Länsi-Savo Oy, erovuorossa 2018
Mika Varjonen, toiminnanjohtaja, Tradenomiliitto TRAL ry , erovuorossa 2020
Pentti Virtanen, toimitusjohtaja, FSP Finnish Steel Painting Oy, erovuorossa 2018
Tapio Volanen, toimitusjohtaja, CGI Suomi Oy, erovuorossa 2019 
Olli Vormisto, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, erovuorossa 2020
Janne Ylinen, toimitusjohtaja, Kokkolan Halpa-Halli Oy, erovuorossa 2019
Jaana Ylitalo, edunvalvontajohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, erovuorossa 2018
Satu Yrjänen, toimitusjohtaja, Kantar TNS Oy, erovuorossa 2018


Hallintoneuvoston vaalivaliokunta

Yhtiöllä on hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella esitykset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista.

Vaalivaliokuntaan kuuluvat vakuutuksenottajien ehdottamina jäseninä Elon hallintoneuvostosta toimitusjohtaja Klaus Saarikallio, toimitusjohtaja Ilkka Brotherus ja toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Vakuutettujen ehdottamina jäseninä vaalivaliokuntaan kuuluvat Elon hallintoneuvostosta 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo, puheenjohtaja Håkan Nystrand ja toiminnanjohtaja Mika Varjonen. Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Klaus Saarikallio ja varapuheenjohtajana Håkan Nystrand.